آخرین فرصت شرکت عمران شهر جدید هشتگرد جهت تکمیل واریزی

آخرین فرصت شرکت عمران شهر جدید هشتگرد جهت تکمیل واریزی

از اعضای محترمی که عضو پروژه هشتگرد بوده و جانمائی واحد خود را انجام داده ولی هنوز واریزی خود را تکمیل نکرده اند تقاضا میشود پیرو مکاتبات شرکت عمران در اسرع وقت انجام داده و فیش واریزی خودرا جهت ثبت به واحد حسابداری تعاونی جناب آقای قربانی تحویل دهند.

بدون دیدگاه

دیدگاه شما پیرامون این مطلب:


5 × 7 =